Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - výsledky v meste Rožňava

 10.06.2024
Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - výsledky v meste Rožňava

Voľby do Európskeho parlamentu

pdf icon Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča
(PDF, 213 kB)
pdf icon Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén - Tájékoztatás a választópolgárok részére
(PDF, 210 kB)
pdf icon Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic - Information for the voter
(PDF, 25 kB)
pdf icon Oznámenie o vytvorení volebných okrskov v meste Rožňava a určení volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu
(PDF, 230 kB)
pdf icon Delegovanie členov do okrskových komisií pre voľby do Európskeho parlamentu
(PDF, 517 kB)
pdf icon Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024
(PDF, 209 kB)
pdf icon Hlasovací preukaz
(PDF, 202 kB)
pdf icon VZN o vyhradení miesta a o podmienkach vylepovania volebných plagátov v čase volebnej kampane na území mesta Rožňava a v časti mesta a Nadabula
(PDF, 102 kB)
pdf icon Telefónny zoznam okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu v meste Rožňava
(PDF, 390 kB)

 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v jednotlivých okrskoch v meste Rožňava

  Poradové číslo okrsku
Dokument
pdf icon Okrsok č. 1 - Reformovaná cirkevná materská škola, Kozmonautov 2A, Rožňava
(PDF, 2,4 MB)
pdf icon Okrsok č. 2 - Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, J. A. Komenského 5, Rožňava
(PDF, 2,6 MB)
pdf icon Okrsok č. 3 - Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, J. A. Komenského 5, Rožňava
(PDF, 2,1 MB)
pdf icon Okrsok č. 4 - Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, J. A. Komenského 5, Rožňava
(PDF, 2,7 MB)
pdf icon Okrsok č. 5 - Sobášna sieň, Akademika Hronca 9, Rožňava
(PDF, 3 MB)
pdf icon Okrsok č. 6 - Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
(PDF, 2,4 MB)
pdf icon Okrsok č. 7 - Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
(PDF, 2 MB)
pdf icon Okrsok č. 8 - Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
(PDF, 2,2 MB)
pdf icon Okrsok č. 9 - Mestský úrad, Šafárikova 29, Rožňava
(PDF, 2,5 MB)
pdf icon Okrsok č. 10 - Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
(PDF, 2,8 MB)
pdf icon Okrsok č. 11 - Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
(PDF, 2 MB)
pdf icon Okrsok č. 12 - Spoločenský pavilón pri DOS, priestory bývalej knižnice Jovická 66, Rožňava
(PDF, 2,3 MB)
pdf icon Okrsok č. 13 - Podnikateľský inkubátor, Zakarpatská 19, Rožňava
(PDF, 2,2 MB)
pdf icon Okrsok č. 14 - Podnikateľský inkubátor, Zakarpatská 19, Rožňava
(PDF, 2,5 MB)
pdf icon Okrsok č. 15 - Základná škola, Zakarpatská 24, Rožňava
(PDF, 3 MB)
pdf icon Okrsok č. 16 - Základná škola, Zakarpatská 24, Rožňava
(PDF, 2,7 MB)
pdf icon Okrsok č. 17 - Bývalý klub ŽB, Rožňavská Baňa 166
(PDF, 1,4 MB)
pdf icon Okrsok č. 18 - Ricciobar, Nadabula 200
(PDF, 2,3 kB)

© Mesto Rožňava, 10. 6. 2024, Mgr. Ingrid Čiefová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave