Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

XX/2020/MN

(PDF, 125 kB)
 
(ZIP, 275 kB)
§ 117 22. 7. 2020

do 28. 8. 2020 do 17:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 17. 8. 2020, Ing. Miroslav Nálepa, Kancelária primátora mesta
 

Publikované: 17.08.2020 12:51 hod.