Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

IV/2020/NM

(PDF, 130 kB)
 
§ 117 31. 1. 2020

do 15. 2. 2020 do 10:00 hod.

(PDF, 47 kB)

 


© Mesto Rožňava, 31. 1. 2020, Ing. Miroslav Nálepa, Kancelária primátora mesta
 

Publikované: 31.01.2020 13:50 hod.