Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

29/2022/ka

§ 117 12. 5. 2022

do 20. 5. 2022 do 9:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 12. 5. 2022, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 12.05.2022 09:51 hod.