Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

20/2022/Na

§ 117 10. 5. 2022

do 19. 5. 2022 do 9:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 10. 5. 2022, Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 10.05.2022 09:20 hod.