Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

9/2019/Na

(PDF, 191 kB)
 
(XLSX, 29 kB)
 
(PDF, 1 MB)
§ 117 22. 2. 2019

do 4. 3. 2019 do 10:00 hod.

(PDF, 79 kB)

 


© Mesto Rožňava, 22. 2. 2019,  Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 22.02.2019 11:31 hod.