Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

8/2019/Na

(PDF, 154 kB)
 
(PDF, 470 kB)
 
(PDF, 49 kB)
§ 117 8. 2. 2019

do 18. 2. 2019 do 10:00 hod.

(PDF, 97 kB)

 


© Mesto Rožňava, 8. 2. 2019,  Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 8.02.2019 10:15 hod.