Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

78/2018/Na

(PDF, 112 kB)
§ 117 20. 12. 2018

do 27. 12. 2018 do 10:00 hod.

(PDF, 76 kB)

 


© Mesto Rožňava, 20. 12. 2018,  Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 20.12.2018 08:44 hod.