Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

72/2018/Ka

(PDF, 228 kB)
 
(XLSX, 13 kB)
 
(PDF, 3,3 kB)
§ 117 13. 11. 2018

do 23. 11. 2018 do 10:00 hod.

(PDF, 76 kB)

 


© Mesto Rožňava, 13. 11. 2018,  Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 13.11.2018 08:48 hod.