Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

58/2019/Ka

(PDF,111 kB)
 
(PDF, 102 kB)
 
(XLSX, 21 kB)
 
(PDF, 87 kB)
 
(PDF, 145 kB)
§ 117 27. 11. 2019

do 6. 12. 2019 do 10:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 27. 11. 2019, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 27.11.2019 15:58 hod.