Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

55/2019/Ka

(PDF,114 kB)
 
(PDF, 139 kB)
 
(XLSX, 122 kB)
 
(PDF, 86 kB)
§ 117 10. 12. 2019

do 20. 12. 2019 do 9:30 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 10. 12. 2019, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 10.12.2019 12:59 hod.