Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

52/2019/Na

(PDF,77 kB)
 
(PDF, 40 kB)
 
(PDF, 50 kB)
§ 117 15. 10. 2019

do 23. 10. 2019 do 9:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 15. 10. 2019,  Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 15.10.2019 15:14 hod.