Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

50/2019/Ka

(PDF,102 kB)
 
(PDF, 157 kB)
 
(XLSX, 34 kB)
 
(JPG, 485 kB)
 
(JPG, 2,20 MB)
 
(JPG, 514 kB)
 
(PJPG, 5,5 MB)
§ 117 10. 10. 2019

do 22. 10. 2019 do 10:00 hod.

(PDF,46 kB)

 


© Mesto Rožňava, 10. 10. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 10.10.2019 13:49 hod.