Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

48/2019/Ka

(PDF,83 kB)
 
(PDF, 86 kB)
 
(PDF, 87 kB)
§ 117 10. 10. 2019

do 18. 10. 2019 do 10:00 hod.

(PDF,50 kB)

 


© Mesto Rožňava, 10. 10. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 10.10.2019 13:26 hod.