Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

46/2019/Ka

 
(PDF, 76 kB)
 
(PDF, 85 kB)
§ 117 17. 9. 2019

do 25. 9. 2019 do 11:00 hod.

(PDF, 68 kB)

 


© Mesto Rožňava, 17. 9. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 17.09.2019 14:55 hod.