Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

44/2019/Ka

(PDF, 86 kB)
 
(PDF, 652 kB)
 
(XLSX, 61 kB)
 
(PDF, 569 kB)
 
(PDF, 2 MB)
§ 117 11. 9. 2019

do 23. 9. 2019 do 10:00 hod.

(PDF, 45 kB)

 


© Mesto Rožňava, 11. 9. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 11.09.2019 22:34 hod.