Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  VO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

41/2019/Ka

(PDF, 113 kB)
 
(XLSX, 12 kB)
 
(XLSX, 12 kB)
 
(XLSX, 12 kB)
 
(PDF, 615 kB)
 
(PDF, 562 kB)
§ 117 16. 8. 2019

do 23.8 2019 do 10:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 16. 8. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 16.08.2019 19:36 hod.