Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

40/2019/Ka

(PDF, 121 kB)
 
(XLSX, 37 kB)
 
(PDF, 559 kB)
 
(PDF, 616 kB)
§ 117 14. 8. 2019

do 23.8 2019 do 10:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 14. 8. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 14.08.2019 16:43 hod.