Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

4/2020/Ka

(PDF, 83 kB)
 
(PDF, 78 kB)
 
(PDF, 86 kB)
 
(XLSX, 28 kB)
 
(ODS, 20 kB)
§ 117 29. 1. 2020

do 6. 2. 2020 do 9:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 29. 1. 2020, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 29.01.2020 16:21 hod.