Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

4/2019/Na

(PDF, 121 kB)
§ 117 24. 1. 2019

do 31. 1. 2019 do 14:00 hod.

(PDF, 76 kB)

 


© Mesto Rožňava, 24. 1. 2019,  Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 24.01.2019 07:31 hod.