Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

39/2019/Ka

(PDF, 128 kB)
 
(XLSX, 40 kB)
 
(PDF, 511 kB)
 
(PDF, 616 kB)
§ 117 14. 8. 2019

do 23.8 2019 do 9:00 hod.

(PDF, 53 kB)

 


© Mesto Rožňava, 14. 8. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 14.08.2019 16:39 hod.