Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

38/2019/Ka

(PDF, 113 kB)
 
(XLSX, 14 kB)
 
(PDF, 558 kB)
 
(PDF, 575 kB)
§ 117 12. 8. 2019

do 21.8 2019 do 10:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 12. 8. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 12.08.2019 23:05 hod.