Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

37/2019/Na

(PDF, 60 kB)
 
(PDF, 55 kB)
 
(XLSX, 12 kB)
 
(PDF, 48 kB)
 
(PDF, 42 kB)
 
(PDF, 650 kB)
(PDF, 366 kB)
§ 117 12. 8. 2019

do 16.8 2019 do 10:00 hod.

(PDF, 40 kB)

 


© Mesto Rožňava, 12. 8. 2019,  Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 12.08.2019 22:19 hod.