Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

36/2019/Ka

OPRAVA
(PDF, 95 kB)
 
(PDF, 92 kB)
 
(ZIP, 51 kB)
 
(PDF, 88 kB)
 
(JPG, 495 kB)
 
(PDF, 3,5 MB)
§ 117 13. 9. 2019

do 25. 9. 2019 do 11:00 hod.

...výsledok...
(PDF, 55 kB)

 


© Mesto Rožňava, 13. 9. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 13.09.2019 16:33 hod.