Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

35/2021/Ka

(PDF, 104 kB)
 
(ZIP, 339 kB)
§ 117 15. 10. 2021

do 22. 10. 2021 do 9:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 15. 10. 2021, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 15.10.2021 13:18 hod.