Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

32/2021/Ka

§ 117 14. 9. 2021

do 24. 9. 2021 do 10:00 hod.

(PDF, 53 kB)

 


© Mesto Rožňava, 14. 9. 2021, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 14.09.2021 15:12 hod.