Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

30/2019/Ka

(PDF, 163 kB)
 
(PDF, 122 kB)
 
(XLSX, 52 kB)
 
(PDF, 158 kB)
 
(PDF, 298 kB)
§ 117 17. 7. 2019

do 26.7. 2019 do 10:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 17. 7. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 17.07.2019 06:09 hod.