Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

30/2018/Ka/

(PDF, 184  kB)
§ 117 28. 5. 2018

do 1. 6. 2018 do 14:00 hod.

(PDF, 77  kB)

 


© Mesto Rožňava, 28. 4. 2018,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 28.05.2018 15:23 hod.