Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

3/2020/Ka

(PDF, 105 kB)
 
(PDF, 171 kB)
 
(PDF, 86 kB)
 
(PDF, 71 kB)
§ 117 15. 1. 2020

do 24. 1. 2020 do 9:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 15. 1. 2020, Mária Kardošová,Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 15.01.2020 12:27 hod.