Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

3/2019/Ka

(PDF, 161 kB)
 
(PDF, 80 kB)
§ 117 23. 1. 2019

do 28. 1. 2019 do 11:00 hod.

(PDF, 94 kB)
 

Informácia k výzve

       

 


© Mesto Rožňava, 23. 1. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 23.01.2019 11:16 hod.