Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

29/2019/Ka

(PDF, 152 kB)
 
(PDF, 124 kB)
 
(PDF, 141 kB)
§ 117 13. 6. 2019

do 20. 6. 2019 do 9:00 hod.

(PDF, 106 kB)

 


© Mesto Rožňava, 13. 6. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 13.06.2019 14:25 hod.