Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

28/2020/Ka

(PDF, 87 kB)
 
(ZIP, 229  kB)
§ 117 24. 11. 2020

do 4. 12. 2020 do 9.00 hod.

(PDF, 45 kB)

 


© Mesto Rožňava, 24. 11. 2020, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 24.11.2020 15:19 hod.