Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

28/2019/Ka

(PDF, 137 kB)
 
(PDF, 122 kB)
 
(XLSX, 76 kB)
§ 117 24. 5. 2019

do 30. 5. 2019 do 9:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 24. 5. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 24.05.2019 07:26 hod.