Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

27/2022/Na

§ 117 17. 5. 2022

do 27. 5. 2022 do 9:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 17. 5. 2022, Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 17.05.2022 09:09 hod.