Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

27/2020/Ka

(PDF, 86 kB)
 
(ZIP, 865  kB)
§ 117 16. 11. 2020

do 26. 11. 2020 do 10.00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 16. 11. 2020, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 16.11.2020 20:03 hod.