Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

27/2019/Ka

(PDF, 163 kB)
 
(PDF, 97 kB)
 
(PDF, 29 kB)
§ 117 21. 5. 2019

do 24. 5. 2019 do 14:00 hod.

(PDF, 74 kB)

 


© Mesto Rožňava, 21. 5. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 21.05.2019 07:05 hod.