.

 

 

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Číslo VO 24/2018/Ka/  

Názov predmetu VO

Zabezpečenie opráv a údržby motorových vozidiel pre potreby Mesta Rožňava
(PDF, 247  kB)
Prílohy Príloha č. 1 - 3
(PDF, 222  kB)
Metóda VO § 117  
Vyhlásenie  VO 11. 5. 2018  
Predkladanie ponúk do 16. 5. 2018 do 9:00 hod.  
Oznámenie výsledku VO
 
 
Výsledok  
(PDF, 164  kB)

 


© Mesto Rožňava, 11. 5. 2018,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 11.05.2018 07:27 hod.