Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

21/2021/Na

(PDF, 124 kB)
 
(PDF, 271 kB)
§ 117 28. 7. 2021

do 12. 8. 2021 do 10:00 hod.

(PDF, 71 kB)

 


© Mesto Rožňava, 28.7. 2021 Ing. Miroslav Nálepa -  Kancelária primátora mesta

Publikované: 28.07.2021 11:21 hod.