Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

21/2019/Ka

(PDF, 117 kB)
 
(PDF, 72 kB)
 
(PDF, 245 kB)
§ 117 10. 4. 2019

do 18. 4. 2019 do 10:00 hod.

(PDF, 83 kB)

 


© Mesto Rožňava, 26. 4. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 26.04.2019 11:12 hod.