Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

20/2019/Na

(PDF, 126 kB)
 
(PDF, 59 kB)
 
(PDF, 76 kB)
 
(PDF, 66 kB)
 
(XLSX, 29 kB)
 
(XLSX, 35 kB)
 
(PDF, 4 MB)
§ 117 10. 4. 2019

do 18. 4. 2019 do 10:00 hod.

(PDF, 70 kB)

 


© Mesto Rožňava, 10. 4. 2019,  Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 10.04.2019 15:07 hod.