Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

2/2020/Ka

(PDF, 67 kB)
 
(PDF, 684kB)
§ 117 7. 1. 2020

do 13. 1. 2020 do 13:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 7. 1. 2020, Mária Kardošová,Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 7.01.2020 15:29 hod.