Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

3/2019/Na

(PDF, 180 kB)
§ 117 8. 1. 2019

do 17. 1. 2019 do 10:00 hod.

(PDF, 121 kB)

 


© Mesto Rožňava, 8. 1. 2019,  Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 8.01.2019 14:22 hod.