Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

19/2019/Ka

(PDF, 230 kB)
 
(PDF, 128 kB)
§ 117 8. 4. 2019

do 18. 4. 2019 do 10:00 hod.

(PDF, 82 kB)

 


© Mesto Rožňava, 8. 4. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 8.04.2019 16:07 hod.