Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

18/2019/Ka

(PDF, 189 kB)
 
(PDF, 62 kB)
 
(PDF, 76 kB)
 
(PDF, 66 kB)
 
(XLSX, 35 kB)
 
(XLSX, 27 kB)
 
(XLSX, 28 kB)
 
(PDF, 1 MB)
§ 117 8. 4. 2019

do 18. 4. 2019 do 10:00 hod.

(PDF, 74 kB)

 


© Mesto Rožňava, 8. 4. 2019,  Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 8.04.2019 15:57 hod.