Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

17/2020/Ka

(PDF, 122 kB)
 
(ZIP, 302 kB)
§ 117 5. 8. 2020

do 13. 8. 2020 do 11:00 hod.

(PDF, 44 kB)

 


© Mesto Rožňava, 5. 8. 2020, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 5.08.2020 20:53 hod.