Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

17/2019/Ka

(PDF, 187 kB)
 
(PDF, 351 kB)
 
(XLSX, 57 kB)
 
(XSLX, 39 kB)
(XLSX, 28 kB)
 
(PDF, 19 kB)
 
(PDF, 53 kB)
 
(PDF, 105 kB)
 
(PDF, 10 MB)
 
(PDF, 100 kB)
 
(PDF, 3,5 MB)
§ 117 9. 4. 2019

do 25. 4. 2019 do 14:00 hod.

(PDF, 70 kB)

 


© Mesto Rožňava, 9. 4. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 9.04.2019 21:16 hod.