Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

16/2020/Ka

(PDF, 112 kB)
 
(ZIP, 398 kB)
§ 117 5. 8. 2020

do 13. 8. 2020 do 10:00 hod.

(PDF, 162 kB)

 


© Mesto Rožňava, 5. 8. 2020, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 5.08.2020 20:44 hod.