Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

13/2019/Ka

(PDF, 126 kB)
 
(PDF, 80 kB)
§ 117 18. 3. 2019

do 22. 3. 2019 do 9:00 hod.

(PDF, 16 kB)

 


© Mesto Rožňava, 18. 3. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 18.03.2019 16:08 hod.