Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

12/2019/Ka

(PDF, 138 kB)
 
(PDF, 74 kB)
§ 117 14. 3. 2019

do 19. 3. 2019 do 10:00 hod.

(PDF, 14 kB)

 


© Mesto Rožňava, 14. 3. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 14.03.2019 10:51 hod.