Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

11/2019/Na

(PDF, 249 kB)
§ 117 4. 3. 2019

do 14. 3. 2019 do 10:00 hod.

(PDF, 199 kB)

 


© Mesto Rožňava, 4. 3. 2019,  Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 4.03.2019 15:08 hod.